Pazo de Xelmírez – páxina 5

Inicio » Guías » GUÍAS DE SANTIAGO » Praza do Obradoiro 2 » Pazo de Xelmírez 5

No pasado servía de casa para bispos e gobernantes.

Na actualizdade o pazo de Xelmírez pertence ó Museo da Catedral.

Nel hai exposicións.

Páxina 5 de 5