Pazo de Xelmírez – páxina 1

Inicio » Guías » GUÍAS DE SANTIAGO » Praza do Obradoiro 2 » Pazo de Xelmírez 1

O Pazo de Xelmírez está á esquerda da fachada do Obradoiro.

É de estilo románico.

En 1.117 o Pazo foi destruído durante as Revoltas Campesiñas.

O arcebispo Xelmírez impulsou a peregrinación a Santiago.

Páxina 1 de 5