Parque da Alameda – páxina 2

Inicio » Guías » GUÍAS DE SANTIAGO » Parque da Alameda 2

A Alameda ten unha entrada na Porta Faxeira.

Na entrada da Porta Faxeira está a escultura das Dúas Marías.

As Dúas Marías foron mulleres populares en Santiago.

Eran irnáns e costureiras.

Á dereita da escultura está o Colexio San Clemente, fundado no século 17.

Na actualidade é o Instituto de Educación Secundaria «Rosalía de Castro».