Museos de Padrón 2

CASA MUSEO DE ROSALÍA DE CASTRO

/sub

Inicio » Guías » GUÍAS DE PADRÓN » Museos de Padrón 2

Rosalía de Castro é unha escritora galega do século 19

Naceu en Santiago de Compostela e criouse en Padrón

Escribiu libros moi importantes

Como «Cantares Gallegos» ou «Follas Novas»

Na Casa Museo hai información sobre a obra e vida de Rosalía de Castro