Espazos Naturáis Padrón 3

XARDÍN BOTÁNICO ARTÍSITCO

Inicio » Guías » GUÍAS DE PADRÓN » Espazos Naturáis Padrón 3

É un dos xardíns máis antigos de España

Ten arredor de 300 especies de plantas

Varias especies están no Catálogo de Árbores Senlleiras

Senlleiro é algo único ou singular

Destacan a palmeira do Senegal, a árbore do amor

e dúas sequoias vermellas

Rosalía de Castro escribiu poemas debaixo dunha sequioia

Tamén está o Banco dos Namorados

O banco recorda ás parellas de namorados que sentaban nel