Museos de Lalín – páxina 5

PAZO LIÑARES – MUSEO GALEGO DA MARIONETA

Inicio » Guías » GUÍAS DE LALÍN » Museos de lalín 5

Pazo de Liñares – Museo Galego da Marioneta

É un pazo de estilo barroco. É do século 17.

No pazo viviron escritores importantes de Galicia. Por exemplo:

Cabanillas, Otero Pedrayo ou Emilia Pardo Bazán.

O pazo ten una capela.

No pazo de Liñares está o Museo Galego da Marioneta.

Ten unha colección de marionetas.

A Sala Loriga está dedicada a Joaquín Loriga Taboada.

Loriga foi un aviador importante en España.

Outra sala está dedicada a José Silvent.

José Silvent foi «Barriga Verde».

«Barriga Verde» percorreu Galicia cun espectáculo no século XX.

Era un espectáculo de teatro de marionetas.

O espectáculo facíase en romarías e festas de Galicia.

Páxina 5 de 5